Osnovno Knjigovodstvo

KORISNIČKO UPUTSTVO
Kontni okvir

U modulu Kontni okvir se definišu sva konta koja se koriste prilikom knjiženja:

Kontni okvir

U delu Detalji se definiše konto:

Konto

kontakt@osnovnoknjigovodstvo.com