Osnovno Knjigovodstvo

KORISNIČKO UPUTSTVO
Modeli knjiženja

U modulu Modeli knjiženja se definišu šabloni knjiženja koji se mogu koristiti prilikom knjiženja poslovnih promena.

Modeli knjiženja

U delu Detalji unesite naziv modela i stavke modela knjiženja.
Iznosi se ne moraju iznositi, odnosno mogu se uneti prilikom knjiženja poslovne promene.

Modeli knjiženja

kontakt@osnovnoknjigovodstvo.com