Osnovno Knjigovodstvo

KORISNIČKO UPUTSTVO
Nalozi za knjiženje

U modulu Nalozi za knjiženje se vrši knjiženje svih poslovnih promena. Da bi se knjižile poslovne promene, prvo se mora napraviti novi nalog. Za novi nalog se unose datum, vrsta (Početni, Redovni ili Zaključni) i status naloga (Otvoren ili Zatvoren). Prvi nalog uvek mora biti Početni. Nakon početnog naloga se unose Redovni nalozi, dok zadnji nalog mora biti Zaključni.

Nalog za knjizenje

U delu Poslovne promene se knjiže poslovne promene na kontima. Knjiženje se može vršiti slobodnim unosom ili knjiženjem po modelu. Modeli knjiženja su unapred definisani šabloni knjiženja kojima se olakšava unos poslovnih promena i omogućava brži proces knjiženja.
Klikom na dugme Novi knjiži se poslovna promena. Popunite polja i snimite poslovnu promenu.

Nalog za knjizenje

Klikom na dugme "Knjiži po modelu" se poslovne promene unose po unapred definisanom modelu (više na Modeli knjiženja).
Iz padajuće liste Modeli knjiženja izaberite model koji želite da unesete.

Modeli knjizenja

Model knjiženja može da se obrađuje odnosno menja po potrebi pre unosa u poslovne promene.

Model knjizenja

kontakt@osnovnoknjigovodstvo.com